Придбання програми
Управління торговим підприємством для України (УТП) від офіційного учасника “Спілки автоматизаторів бізнесу”

Замовте безкоштовну демонстрацію програми

Замовити демонстрацію
Отримати консультацію
00
/ 00

Огляд “УТП” від Promius

Picture of the author

Все що потрібно знати про програму
"Управління торговим підприємством для України":

продажі;

планування продажів;

замовлення (покупців і внутрішні);

роздріб;

ціноутворення;

закупівлі;

відносини з покупцями і постачальниками;

складський облік;

грошові потоки;

взаєморозрахунки;

облік виробництва;

персонал і облік зарплати;

кадровий облік.

Програмні продукти УТП

Конфігурація продукту "Управління торговим підприємством для України" (УТП)- одне з найбільш популярних рішень в Україні на увазі ідеального балансу функціоналу та вартості.
УТП- створено для організацій будь-яких форм власності, які здійснюють господарську діяльність.
Програмний продукт добре себе зарекомендував в невеликих і середніх компаніях, які потребують автоматизації бухгалтерського та управлінського обліку, управління складом і кадрами, продажами і закупівлями.
Управління торговим підприємством
(УТП)
Багато в чому УТП- це значно полегшена версія конфігурації "Управління виробничим підприємством для України". УТП- це та ж функціональна ERP-система, але для торгового підприємства.

Купуючи УТП, ви отримуєте в одному цілісному інформаційному середовищі повністю закритий бухгалтерський, управлінський і податковий облік. До того ж, в програмі добре реалізована система аналітичних звітів.

Функціональні можливості конфігурації

Прикладне рішення "Управління торговим підприємством для України" забезпечує наскрізну автоматизацію процесу продажів товарів на підприємстві в оптовій і роздрібній торгівлі. Підсистема включає засоби планування і контролю продажів, дозволяє вирішувати завдання управління замовленнями покупців. Підтримуються різні схеми продажу зі складу і під замовлення, в кредит або по передоплаті, товарів, прийнятих на комісію і їх передача на реалізацію комісіонеру і т.д.

Керування продажами

Для ефективного управління грошовими потоками фінансова або казначейська служба має інструменти для складання плану руху грошових коштів і виконання план-фактного аналізу.

Управління грошовими потоками підприємства

Моніторинг і аналіз діяльності підприємства в конфігурації "Управління торговим підприємством для України" включає потужну і гнучку систему звітів, яка дозволяє оперативно аналізувати і безперервно контролювати практично всі аспекти діяльності підприємства.

Інформацію можна отримати в будь-яких розрізах з необхідною деталізацією. Користувач може самостійно задавати (набудовувати) рівень деталізації, параметри угрупування і критерії відбору даних у звітах у відповідності зі специфікою розв'язуваних завдань. Такі індивідуальні настройки (фактично створені користувачем спеціалізовані звіти) можуть бути збережені для подальшого використання.

Аналіз результатів діяльності підприємства

Планування продажів може вестися як по підприємству в цілому, так і по підрозділах або групам підрозділів, для окремих товарів і товарних груп, для певних категорій покупців (по регіонах, видам діяльності і т.п.).

Підсистема забезпечує консолідацію окремих планів у зведений план продажів підприємства. Для контролю виконання розроблених планів в системі передбачені розвинені засоби порівняльного аналізу даних про заплановані і фактичні продажі.

Планування продажів

Підсистема дозволяє аналізувати зміну заборгованості в часі і оперує двома видами заборгованості: фактичної і прогнозованої (відкладеної). Фактична заборгованість пов'язана з операціями розрахунку і моментами передачі прав власності. Відкладена заборгованість виникає при відображенні в системі таких подій, як замовлення на поставку або передачу товарів на комісію, заявка на отримання грошових коштів та інших аналогічних.

Управління взаєморозрахунками

Механізм регулярного формування та доставки керівництву інформації про поточний стан справ на підприємстві. При цьому не потрібно складати запити і навіть запускати "УТП".

Будучи один раз налаштований, механізм "Рапорт керівнику" може відповідно до заданого регламенту - наприклад, кожен день о 19:30 або кожні 15 хвилин протягом дня - автоматично публікувати на внутрішньому сайті підприємства або відправляти по заданих адресах електронної пошти звіт, в якому різнопланова інформація про діяльність підприємства сконцентрована в зручному і наочному для керівника вигляді.

Рапорт керівнику

Програма дозволяє розміщувати замовлення покупців відповідно до прийнятої на підприємстві стратегії виконання замовлень і схемами роботи (робота зі складу, під замовлення).

Аналогічно обробляються внутрішні замовлення від підрозділів на переміщення на конкретний склад або для використання (списання на витрати) в підрозділі.

Управління замовленнями покупців і внутрішніми замовленнями

"Управління торговим підприємством для України" забезпечує ведення виробничого обліку, дозволяє проводити розрахунок фактичної собівартості продукції, послуг виробничого характеру та напівфабрикатів.

Засоби автоматичного заповнення первинних документів економлять час користувача в щоденній роботі.

Наприклад, в системі передбачено зберігання виробничих специфікацій номенклатури. При випуску продукції список матеріалів/напівфабрикатів до списання може бути автоматично заповнений по актуальною основний специфікації для продукції, що випускається.

Облік виробництва

Монітор ефективності забезпечує оперативну оцінку ключових показників діяльності (КПД) виконавчим керівництвом компанії.

Монітор ефективності

Роздрібна торгівля може здійснюватися з будь-якого з складів: оптового, роздрібного або неавтоматизированной торгової точки. Облік товарів в неавтоматизованих торгових точках може вестися по фіксованих роздрібних цінах або без урахування кількості і номенклатури ("сумовий облік"). Облік товарів на роздрібних складах ведеться в продажних цінах.

Підтримується підключення торгового устаткування, наприклад сканери штрих-коду, дисплеї покупця, електронні ваги, ККМ в режимах "фіскальний реєстратор", "off-line" та "on-line".

Система дозволяє проводити оцінку вартісних запасів у роздрібних цінах, порівнювати обсяги і прибутковість продажів в різних магазинах (торгових точках), контролювати правильність надходження виручки від магазинів і торгових точок.

Роздрібна торгівля

Підсистема призначена для інформаційної підтримки кадрової політики компанії та автоматизації розрахунків з персоналом.

Розрахунок заробітної плати та кадровий облік реалізовані в єдиному інтерфейсі, що ідеально підходить для випадку, коли на підприємстві одні і ті ж співробітники виконують завдання ведення кадрового документообігу та розрахунку заробітної плати.

Для підприємств, де кадрова служба відділена від розраховувачів заробітної плати, особливо затребувана буде панель функцій, яка включає окремі сторінки для кадрового обліку і розрахунку заробітної плати.

З метою спрощення роботи з підсистемами кадрового обліку та розрахунку заробітної плати реалізовано максимальне використання даних кадрового обліку при розрахунку заробітної плати.

Управління персоналом і розрахунок зарплати

Звіт дозволяє фінансовому директору проаналізувати динаміку зміни основних статей оборотних коштів.

Структура оборотних коштів

Підсистема ціноутворення дозволяє визначати і реалізовувати цінову політику підприємства відповідно до наявних аналітичних даних про попит та пропозицію на ринку.

Ціноутворення

Для цілей кадрового обліку прикладне рішення передбачає зберігання не тільки особистих даних працівників підприємства, але і службової інформації, до якої відносяться: підрозділ, де значиться працівник, його посада, службові телефони й інша контактна інформація.

Реєструється і кар'єра (зміни кадрового стану) працівника на підприємстві: прийом на роботу, службові переміщення, відпустки, звільнення. Підтримується співпраця з працівниками на умовах укладення договору цивільно-правового характеру (ЦПХ).

Облік стажу роботи в організації ведеться автоматично в розрізі видів стажу. Всі документи, які виконують будь-які розрахунки в залежності від стажу, автоматично визначають тривалість стажу від дати прийому в організацію. Крім того, реалізований розрахунок пільгових видів стажу і врахування стажу до прийому на роботу в організацію.

Кадровий облік і аналіз кадрового складу

Підсистема дозволяє своєчасно приймати рішення про поповнення запасів, а також оптимізує процеси взаємодії з постачальниками.

Управління закупівлями

Основні "розрахункові" документи забезпечені засобами автоматичного заповнення й розрахунку. Наприклад, автоматичне заповнення табличних частин документів на розрахунок відпустки, табличних частин розрахунку заробітної плати.

Автоматизований процес виправлення помилок розрахункових документів минулого періоду. У разі введення виправлення система автоматично сторнує невірні записи минулого періоду.

Передбачено автоматичне заповнення довідки про доходи співробітника в різних формах для надання в різні організації, наприклад для розрахунку пенсії, отримання субсидії або кредиту.

Результати розрахунків можуть бути представлені у вигляді аналітичних звітів, наочних графіків і діаграм. Наприклад, звіти для аналізу нарахувань і утримань працівників організацій за довільний період, які можна сформувати як у вигляді докладної розрахункової відомості, з можливістю виведення не тільки сум нарахувань, але і оплаченого часу, так і у вигляді згорнутої форми без аналітики по працівникам.

Розрахунок заробітньої плати

Торговые предприятия нуждаются в системе управления отношениями с клиентами, позволяющей хранить и анализировать различную информацию о клиентах, отслеживать все стадии отношений с ними, анализировать доходность и прибыльность по каждому клиенту, региону, рынку и группе товаров.Торговые предприятия нуждаются в системе управления отношениями с клиентами, позволяющей хранить и анализировать различную информацию о клиентах, отслеживать все стадии отношений с ними, анализировать доходность и прибыльность по каждому клиенту, региону, рынку и группе товаров.

Функціональні можливості підсистеми дозволяють управляти відносинами з покупцями, постачальниками, суміжниками і будь-якими іншими контрагентами.

Управління відносинами з покупцями і постачальниками

"Управління торговим підприємством для України" забезпечує вирахування регламентованих законодавством податків з фонду оплати праці і зборів: єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, податку на доходи фізичних осіб і військового збору.

Звіт "Звід відрахувань до фондів" включає докладну інформацію по розрахованим відрахуванням, ставкам і базам, за ​​якими вони були розраховані. За результатами обліку доходів, сум обчислених податків і внесків формується регламентована звітність з ПДФО, ЄСВ, звітність до ФСС, звітність до органів статистики. Список регламентованих звітів в "Управління торговим підприємством для України" збігається зі списком в "Бухгалтерія 8 для України".

Регламентована звітність, вирахування регламентованих податків

Використання підсистеми управління складом (запасами) дозволяє ефективно організувати складське господарство.

У системі реалізований детальний оперативний облік матеріалів, продукції і товарів на складах, забезпечується повний контроль запасів на підприємстві. Всі складські операції фіксуються за допомогою відповідних документів.

Доступна інформація станом складських запасів в будь-яких аналітичних розрізах з високою деталізацією до рівня характеристик товарів (колір, розмір, габарити і т.д.). Передбачена можливість отримання вартісних оцінок складських запасів за собівартістю і потенційного обсягу продажів у відпускних цінах.

Засоби статистичного контролю запасів дозволяють оцінити "привабливість" кожного виробу по його частці в обороті або прибутку підприємства (ABC-аналіз), стабільність продажів (XYZ-аналіз), виявити що погано продається, за такими критеріями, як середній термін зберігання, витрата за період і коефіцієнт оборотності.

Складський облік

"Управління торговим підприємством для України" включає в себе функціональність конфігурації "Бухгалтерія 8 для України" і забезпечує вирішення завдань, що стоять перед бухгалтерською службою підприємства щодо ведення обліку відповідно до вимог українського законодавства і підготовці регламентованої звітності. Управлінський і регламентований облік ведуться паралельно. При введенні первинних документів в системі, користувач вказує окремо готовність документа до відбиття в оперативному управлінському обліку і в регламентованому обліку.

При знятті ознаки відображення в бухгалтерському обліку, в табличних частинах ховаються "бухгалтерські колонки". Це спрощує інтерфейс для користувачів - не бухгалтер. Після включення ознаки відображення в бухгалтерському обліку, система пропонує заповнити рахунки бухгалтерського обліку автоматично.

Таким чином, досягається істотна економія часу бухгалтера: залишається тільки перевірити правильність заповнення вже заповненого документа і внести уточнення в разі специфічної операції.

Бухгалтерський і податковий облік

Чому “УТП від Promius

“Управління торговим підприємством для України” продають різні члени САБ за фіксованою ціною.
Так чому ж, клієнти віддають перевагу замовляти програму у нас?

Досвід, який не проп'єш
Працюємо з продуктами 1С:Підприємство більше 10 років. Швидше за все у нас є кейс у Вашій ніші. Тому знаємо, як зробити, щоб УТП коректно працював у Вас.
Продаємо не програму, а ефективність для Вашої компанії
Придбання програми - це тільки початок. Ми коректно впроваджуємо, допрацьовуємо, тестуємо і обкатуємо систему. Все для того, щоб Ви залишилися задоволені.
Клуб задоволених клієнтів
У нашому списку їх більше 430 і більшість приходить до нас за рекомендацією і нам це приємно.
Підтримка, яка допомагає
Цілодобова підтримка це той самий герой, який з'являється в найпотрібніший момент.
Багато бонусів і подарунків
Приємно дарувати подарунки. Тому кожному новому клієнту ми насипаємо цілий ряд бонусів. Більше ніж будь-хто. Ми перевіряли.

Для того, щоб Ви отримали повне уявлення про можливості програми ми створили максимально детальний огляд функціоналу програми в наочної презентації.

Ми продемонструємо презентацію будь-яким зручним способом

Замовити демонстрацію

Зв'язатися з менеджером і отримати докладну консультацію, в ході якої менеджер відповість на Ваші питання.

Консультант зв'яжеться з Вами в месенджері або по телефону

Отримати консультацію

Як буде виглядати робота з нами

01

Заявка

Ви залишаєте заявку (кнопка) або
звертаєтеся до нас по телефону.

02

Консультація

З вами зв'язується менеджер, і визначає, яка
версіяПЗ для вас найбільш актуальна. Ми надаємо тестовий доступ до програми і проводимо демонстраційну сесію роботи.

05

Навчання

Проводимо бонусне навчання

04

Впровадження

Проводимо впровадження програми для Вашого підприємства. Тестуємо коректність роботи системи.

03

Договір

Підписуємо договір про надання програмного забезпечення, і, в разі необхідності, про надання супутніх послуг. Ви здійснюєте оплату на розрахунковий рахунок.

Вартість програми

Програмний продукт

Вартість

Управління торговим підприємством для України

45 000 грн

Управління торговим підприємством для України. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце

3 300 грн

Управління торговим підприємством для України. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць

11 610 грн

Управління торговим підприємством для України. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць

22 290 грн

Бонуси при покупці УТП
01
“Тест-драйв”. Створення наскрізного прикладу в базі з використанням
Ваших даних.
02
Подарункові години з впровадження УТП для Вашого підприємства
03
Аудит обладнання для коректної роботи 1С:Підприємство та технічні рекомендації щодо оптимізації обладнання
04
Безкоштовні консультації протягом 3 місяців
05
Обробка по налаштуванню прав доступу в подарунок
06
Експрес-аудит ведення обліку після закінчення місяця

Гарантії реалізації проекту

“Особисто контролюю кожен проект”
Олена Кірєєва
Керівник відділу
Підхід до реалізації проекту

Система управління проектами власної розробки

Пошук та усунення несправностей в термін до 30 хвилин

Регулярні звіти

Унікальна система моніторингу

Безпека

Підписуємо договір про нерозголошення NDA

Всі співробітники пройшли перевірку на поліграфі

Несемо фінансові зобов'язання за договором

Команда

Сумарний стаж роботи фахівців 120 років

Всі фахівці мають відповідні професійні сертифікати

Стабільна згуртована команда

Реалізовано понад 165 проектів

Клієнти, які придбали програму ”УТП”

SAMANGE
Впровадження "1С:Підприємство"

В ході робіт компанія Promius підтвердила свій високий професіоналізм і завоювала довіру наших співробітників. Ми продовжуємо співпрацю з Promius і можемо рекомендувати дану компанію в якості експерта на ринку автоматизованих систем управління бізнесом.

DeviceCom
Впровадження "1С:Підприємство"

Висококваліфіковані співробітники Promius успішно автоматизували управління клієнтською базою, управління робочим часом, управління бізнес-процесами, управління продажами і інші бізнес-процеси, обмежили права доступу по користувачам.

Компанія «Devicecom» дякує Promius за високопрофесійний підхід до вирішення завдань і рекомендує колегам використовувати дане рішення для автоматизації діяльності.

ТОВ «ГРАНИТЗАПЧАСТЬ»
Впровадження "1С:Підприємство"

Від імені компанії ТОВ «ГРАНІТЗАПЧАСТЬ» висловлюємо подяку за продуктивну співпрацю і надійне партнерство. Рекомендуємо PROMIUS як висококласних фахівців у сфері автоматизації бізнес-процесів.

«Жасмін»
Впровадження "1С:Підприємство"

Висловлюємо велику подяку колективу ТОВ "Проміус" за плідну, довгострокове та ефективне партнерство.

Ми звернулися в компанію "Проміус" так як гостро потребували у впровадженні готового інструменту автоматизації для нашого підприємства.

Basket
Впровадження "1С:Підприємство"

Компанія "Promius" - наш стратегічний надійний партнер в питанні надання послуг автоматизації управлінського і товарного обліку. Мережа магазинів Basket високо цінує професіоналізм, швидкість і особистісні якості співробітників компанії Promius.

Для нас виявилося вкрай важливо, що корпоративні цінності компаній "Basket" і "Promius" багато в чому схожі.

Нас рекомендують

SAMANGE
DeviceCom
ТОВ «ГРАНИТЗАПЧАСТЬ»
«Жасмін»
Basket
Залишилися питання?
Із задоволенням відповім на них
Керівник відділу
Олена Кірєєва

BAS УТП, управління торговим підприємством для України, Харків, Київ

Програма BAS УТП призначена для повної автоматизації адміністративних та бухгалтерських послуг для комерційних компаній. Це найбільш корисне рішення для невеликих компаній та оптовиків.

За допомогою БАС: управління торговим підприємством для України можна паралельно управляти бухгалтерськими, кадровими та зарплатними даними в єдиній базі даних.

BAS УТП для України – ідеальне рішення для автоматизації всіх адміністративних та облікових завдань на комерційних підприємствах. Ця конфігурація може бути використана для автоматизації операцій, адміністрування, бухгалтерського обліку та оподаткування, управління персоналом та розрахунку заробітної плати, бізнес-аналізу та планування, нормативної звітності і т.д. ефективної роботи сучасних комерційних підприємств.

Програма БАС УТП включає такі елементи:

  • Управління продажами.
  • Планування продажів.
  • Управління замовленнями на продаж.
  • Ціноутворення.
  • Управління взаємовідносинами з клієнтами та постачальниками.
  • Управління запасами.
  • Управління грошовими коштами та банками, платежами та рахунками.
  • Облік ПДВ.
  • Спрощення оподаткування.
  • Нормативна звітність.

Інтегровані інструменти для електронної пошти можуть значно підвищити ефективність вашого бізнесу, особливо у сфері відносин із клієнтами та постачальниками, продажів, закупівель та маркетингу. Програмне забезпечення для роботи з електронною поштою має зручний інтерфейс та просте у використанні. Вам надано запис, розсилання та відстеження кореспонденції, а також керування історією пошти кожного абонента. Створюйте географічно розподілені системи, приватні та публічні адреси електронної пошти та розмежуйте права доступу для різних груп користувачів. Імпортуйте контактну інформацію із найпопулярніших поштових клієнтів.

Програма управління торговим підприємством реалізована як розподілена система управління базами даних, яка поєднує різні регіональні бази даних у багаторівневу структуру та забезпечує єдині налаштування (конфігурування) додатків. Це дозволяє компаніям з мережевою та холдинговою структурою покладатися на конфігураційне рішення для ефективного управління бізнесом із необхідною швидкістю та наочністю. Якщо ви хочете розширити функціональність, вона може бути налаштована відповідно до ваших індивідуальних потреб.

Де краще придбати BAS УТП?

Чи плануєте купити БАС УТП? Перш ніж зробити вибір, ретельно перевіряйте постачальника програмного забезпечення. Позитивні відгуки клієнтів, тривалий час діяльності на ринку та гарантії якості – ось що виділяє надійну компанію. І кожною з цих переваг може похвалитися компанія PROMIUS.

Також зазначимо, що додатковим аргументом на користь компанії є доступна вартість кожного з її програмних товарів.

Залишилися питання щодо програми, процесу придбання чи встановлення? Зв'яжіться з нами прямо зараз, і наші фахівці із задоволенням роз'яснять всі тонкощі, що вас цікавлять.

Продаж по всій території України: Вінниця, Дніпро, Житомир, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Кам’янське, Київ, Біла Церква, Кривий Ріг, Кропивницький, Луцьк, Львів, Миколаїв, Одеса, Полтава, Рівне, Суми, Тернопіль, Ужгород, Харків, Херсон, Черкаси, Чернівці, Чернігів.